(3870)

نحوه تعویض فیلتر هود آشپزخانه و نظافت آن

سرویس و تمیز کارى متعارف هود آشپزخانه ، موجب افزایش اطمینان از عملکرد هود و هچنین افزایش طول عمر هود و فیلتر آن  مى شود . در این زمینه فیلتر‌ها از اهمیت شایانى برخوردارند.

براى هود‌ها هر فصل یکبار فیلتر داخل هود را تعویض نموده و از شستشوى فیلتر خوددارى نمایید.

براى تعویض فیلتر هود به روش زیر عمل کنید :


1)  دو عدد قفل روى تورى مشبک فیلتر هود را به طرف داخل کشیده تا باز شوند.

2)  تورى مشبک را به طرف پایین بکشید و دو عدد لولاى پایین تورى مشبک را آزاد کنید تا از بدنه جدا شود.

3)  فیلتر کثیف را برداشته و فیلتر جدید را جایگزین کنید .

براى هود هاى شومینه ای که داراى فیلتر هاى آلومینیومى هستند ؛ اینگونه فیلترها را باید هر ماه توسط آب گرم و مواد پاک کننده ملایم یا توسط آب و صابون شستشو داد .

اخطار : ازدیاد تجمع چریى بر روى فیلترها نه تنها عملکرد مناسب هود را مختل مى کند بلکه خطر ایجاد حریق را نیز افزایش مى دهد . بنابراین تمیز کردن فیلتر یا تعویض نمودن به موقع  آن طبق موارد فوق الذکر توصیه مى شود.

لطفا براى ایمنى و افزایش عمر دستگاه به نکات زیر توجه فرمایید:

1- به هنگام استفاده از اجاق گاز حتما هود را روشن نمایید ، حتى براى داغ کردن آب کترى.
2- از قرار دادن هر نوع کباب پز روى اجاق گاز خوددارى فرمایید.
3- فیلتر هود را حتما هر فصل یکبار تعویض نمایید .
4- سعى شود شعله مستقیم گاز به دستگاه نخورد ، یعنى اینکه روى شعله گاز حتما کترى یا قابله باشد و ابعاد و مقدار شعله گاز را متناسب با ابعاد ظرف آشپزى تعیین کنید.
5- به نسبت تعداد شعله‌ها دور موتور هود را افزایش دهید.
6- حداقل فاصله بین اجاق گاز و هود 70 سانتیمتر و حتما از خروجى 12 سانتیمترى استفاده شود.
7- از تبدیل 12 به 10 موجود در کارتن حتما در خروجى ساختمان (جدا از هود) استفاده شود.
8- لوله خروجی هوای هود با دودکش و بخارى یا آبگرمکن مشترک نباشد.
9- از هرگونه عملى که باعث ایجاد شعله زیر هود شود جدا خوددارى فرمایید.
10- در هنگام سرویس و یا نظافت هود ابتدا از قطع بودن برق ورودى آن مطمئن شوید.

 

(0)
هیچ دیدگاهی وجود ندارد
دیدگاه خود را بنویسید
*
*
جدیدترین مطالب سایت

محصولات جدید

» محصول جدیدی وجود ندارد